На 20 април 2019 г. в рамките на BURGAS BUSINESS FORUM 2019 ще се проведе Стартъп Форум MINIBOSS 2019 Бургас .

На 20 април 2019 г. в рамките на BURGAS BUSINESS FORUM 2019 ще се проведе Стартъп Форум MINIBOSS 2019 Бургас .

Ученици от бизнес школа MiniBoss Бургас ще представят идеите си за бизнес и социални проекти пред Бизнес Съвета на Форума и ще се опитат да спечелят ПОВЕРИТЕЛНОСТ и ПЪРВИ ИНВЕСТИЦИИ от успешни предприемачи (бизнес ангели) за реализиране на своите проекти!

БИЗНЕС СЪВЕТ НА STARTUP FORUM MINIBOSS са предприемачи, топ мениджъри, меценати, представители на държавата и нейните икономически сфери в областта на науката, културата и спорта, обществени дейци от различни страни по света, които имат активна социална позиция и се стремят да внесат позитивни промени в развитието на своята държава и на света, като цяло.

Стартъп Форум MINIBOSS 2019 :
- платформа, която обединява детското предприемачество и света на бизнеса за възрастни;
- атмосфера, която насърчава раждането на нови интересни идеи и възможности;
- нов потенциал за младежта, която е готова да действа, за да промени света към по-добро!

Присъединете се към БИЗНЕС СЪВЕТ на Стартъп Форум MINIBOSS 2019 Бургас!

Организатор MiniBoss Business School Бургас.

Регистрирайте вашето участие по телефона :
+359 899 319 534

Цел на форума: подкрепа на иновативни и обществено полезни бизнес проекти на деца и юноши.

МИСИЯ на форума: развитие на националната и световната икономика и жизнения стандарт на хората чрез развитие на предприемачеството и подкрепа за бизнес инициативи на деца и младежи.

Искате да станете участник във форума или партньор, обадете се на телефон +359 899 319 534

Стартъп Форум MINIBOSS 2019 Бургас е част от иновативния образователен метод на MINIBOSS BUSINESS SCHOOL INTERNATIONAL.

MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

MINIBOSS GLOBAL

MINIBOSS & BIGBOSS SUMMER CAMPS

Online store MINIBOSS

GIVE OPPORTUNITY TO OPEN MINI BOSS BUSINESS SCHOOL IN RUSSIA