Първи Стъртап Форум MiniBoss в България!
На 20 април 2019 г в рамките на Burgas Business Forum проведе Стартъп Форум Miniboss Бургас.

Студенти представят идеите си за бизнес и социални проекти пред Бизнес Съвета на Форума и ще се опитат да спечелят.

Бизнес Съвет на Startup Forum MiniBoss са предприемачи, топ мениджъри, меценати, представители на държавата и нейните икономически сфери в областта на науката, културата и спорта, обществени дейци от различни страни по света, които имат активна социална позиция и се стремят да внесат позитивни промени в развитието на своята държава и на света, като цяло.

Стартъп Форум MiniBoss 2019:
  • платформа, която обединява детското предприемачество и света на бизнеса за възрастни; 
  • атмосфера, която насърчава раждането на нови интересни идеи и възможности; 
  • нов потенциал за младежта, която е готова да действа, за да промени света към по-добро!
Стартъп Форум MiniBoss 2019 Бургас е част от иновативния образователен метод на MiniBoss Business School International.

Цел на форума: идентифициране и подкрепа на иновативни и обществено полезни бизнес проекти на деца и юноши.

Форум мисия: развитие на националната и световната икономика и жизнения стандарт на хората чрез развитие на предприемачеството и подкрепа за бизнес инициативи на деца и младежи.MINIBOSS BUSINESS SCHOOL

MINIBOSS GLOBAL

MINIBOSS & BIGBOSS SUMMER CAMPS

Online store MINIBOSS

GIVE OPPORTUNITY TO OPEN MINI BOSS BUSINESS SCHOOL IN RUSSIA